Αναγνωρισμένο από το κράτος 

ΦΕΚ 5623/2022

Εγγραφή

Το πρόγραμμα μουσική προπαιδείας και μουσικοκινητικής αγωγής χρησιμοποιεί βιωματικά  εργαλεία διδασκαλίας για την εισαγωγή των παιδιών στον «κόσμο» της μουσικής.

Χρησιμοποιεί το παιχνίδι σαν βασικό μέσω εκπαίδευσης και εκμάθησης των μουσικών εννοιών και δεξιοτήτων, έτσι συστήνει στα παιδιά την μουσική με τον πιο προσφιλή τρόπο.

Ξεκινώντας από την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την μουσική και τις μουσικές έννοιες μέσα από παιχνίδια και παραμύθια γεγονός που τους δίνει πλεονέκτημα αν επιλέξουν να ασχοληθούν με την εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου.

Τα πραγματικά οφέλη της μουσικής προπαιδείας όμως βρίσκονται στον τρόπο διδασκαλίας όπου βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν βασικές ικανότητες όπως, ο συγχρονισμός των άκρων και η κιναισθησία, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα λήψης αποφάσεων,  η βελτίωση του λόγου και της μνήμης, και η κοινωνικοποίηση, θέτοντας  έτσι γέρα θεμέλια που βοηθούν τα παιδιά βάθος χρόνων.

Ο στόχος του εργαστηρίου είναι τα παιδιά κατά την ολοκλήρωσή του να γνωρίζουν βασικές μουσικές έννοιες (όπως το αργά- γρήγορα, δυνατά- σιγά, το  τονικό ύψος κ.α.), να γνωρίσουν  την έννοια του ρυθμού παίζοντας με όργανα,  να γίνει η πρώτη επαφή με τις νότες και το πεντάγραμμο και μέσα από την οργανογνωσία να μπορέσουν αν επιθυμούν να διαλέξουν με ποιο όργανο θέλουν να ασχοληθούν.

Με τον όρο μουσική προπαιδεία εννοούμε την διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά ηλικία από 0-4 (Προπαιδεία baby) και 4-8( Προπαιδεία). Το γνωστικό αντικείμενο είναι ίδιο και στα δύο γκρουπ, αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος προσέγγισης των παιδιών.

Στο μάθημα της προπαιδείας σκοπός είναι να μυήσουμε τα παιδιά στον κόσμο της μουσική και να τα φέρουμε σε επαφή με τις πρώτες βασικές μουσικές έννοιες όπως τονικό ύψος, ένταση, διάρκεια, χροιά κλπ, η διδασκαλία σε τέτοιες ηλικίες δε μπορεί να έχει σαν στόχο την ενσυνείδητη γνώση, αλλά την ενεργοποίηση της υποσυνείδητης γνώσης μέσα από την κίνηση, τον χορό το παιχνίδι και άλλα.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η προσέγγιση στα δύο γκρούπ είναι διαφορετική, κι αυτό γιατί τα παιδιά μέχρι τεσσάρων χρόνων μαθαίνουν μέσα από τους ανθρώπους που εμπιστεύονται περισσότερο, γι αυτό και θεωρείτε υποχρεωτική στο μάθημα της Προπαιδείας Baby η συμμετοχή του ενός απ΄ τους δυο γονείς.

Μουσική προπαιδεία

Στο τμήμα της Προπαιδεία τα παιδιά που έχουν κλείσει τι τέταρτο έτος της ηλικίας τους και μπορούν αν αντιληφθούν τις βασικές μουσικές έννοιες με την χρήση ιδιόφωνων, μεμβρανόφωνων, και μελωδικών κρουστών όπως οι μαράκες, το ντέφι και το μεταλόφωνο.

Και στα δυο γκρούπ το μουσικό και το θεατρικό παιχνίδι είναι τα βασικά εργαλεία των καθηγητών μας. Τα παιδιά μετά από το 8ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να μπουν στο μάθημα της Προθεωρίας, στο τμήμα αυτό τα παιδιά λαμβάνουν τις βασικές γνώσεις της μουσικής θεωρίας, συμμετέχουν στην χορωδία, και ετοιμάζονται ώστε να ξεκινήσουν την πρώτη τους επαφή με το μουσικό όργανο επιλογής.

Γιατί όμως είναι καλό να τα παιδιά να παρακολουθούν το μάθημα της μουσικής προπαιδείας;

Η μουσική προπαιδεία ως μάθημα μουσικής έχει πολύ συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο και στόχο όπως αναφέραμε και προηγουμένως.

Πέρα λοιπών από τις μουσικές γνώσεις τα παιδιά εξασκούν κι άλλες δεξιότητες είτε κινητικές είτε διανοητικές. Αξίζει να αναφέρουμε χαρακτηριστικά, πως έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά με προβλήματα εκφοράς λόγου που παρακολουθούσαν το μάθημα της  μουσικής είχαν γρηγορότερα βελτίωση απ τα παιδιά που δεν παρακολουθούσαν το μάθημα.

Η μουσική αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο έκφρασης για το κάθε παιδί, και γίνετε αποδέκτης όλης της αρνητικής ενέργειας που δημιουργείτε στο κάθε παιδί ιδίως όταν υπάρχουν προβλήματα σε θέματα έκφρασης.

Η μουσική προπαιδεία επίσης βοηθά τα παιδία να εξασκούν τις κινητικές τους δεξιότητες, και να αναπτύσσουν τον συναισθηματικό τους κόσμο  εξαίροντας την φαντασία τους.

Εμείς στο Ωδείο Νότα Νότα θεωρούμε τα μαθήματα μουσικής προπαιδείας ευεργετικά για όλους τους μικρούς μας φίλους, και αποτελούν κεντρικό άξονα της παιδαγωγικής  μας μεθόδου. Χτίζουμε το μέλλον με αγάπη και μεράκι και οδηγούμε με αίσθημα ευθύνης τους μαθητές μας στην γνώση!

Μουσική προπαιδεία

Η Μουσικοκινητική δρα ευεργετικά στο παιδί βοηθώντας κυρίως:

• στην απόκτηση ρυθμικής αγωγής

• στην αντίληψη των μουσικών εννοιών

• στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτοσυγκέντρωσης

• στην όξυνση της ευφυΐας

• στην ενδυνάμωση της μνήμης

• στον έλεγχο και την ακρίβεια των κινήσεων

• στην προσωπική χωροχρονική οργάνωση

• στη ρύθμιση της αναπνοής και της φωνής

• στην ανάπτυξη της δυνατότητας συνεργασίας και κοινωνικότητας

• στο βίωμα της αλληλεπίδρασης για την υλοποίηση

  της μουσικής πράξης

• στον εμπλουτισμό της συναισθηματικής ζωής,

  της δημιουργικότητας και της φαντασίας

Τμήμα ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ BABY  (0 έως 2 ετών)

Ανάπτυξη μουσικού αισθητηρίου

Απευθύνεται σε παιδιά  προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Με δύο ώρες στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους, με τρόπο αβίαστο και ευχάριστο, τα παιδιά :

• κατανοούν βιωματικά όλες τις βασικές έννοιες και λειτουργίες

   της  μουσικής:

   ενεργητική ακρόαση – διάκριση – αναγνώριση – απομνημόνευση

   των ήχων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους

• κατανοούν την ανάγκη ύπαρξης γραφικής απεικόνισης των

   λειτουργιών της μουσικής, εφευρίσκουν δικούς τους τρόπους

   απεικόνισης και αντιλαμβάνονται την αμφίδρομη σχέση ήχου –

   απεικονίσματος

• μαθαίνουν να τοποθετούν σωστά τη φωνή τους τραγουδώντας

• χρησιμοποιούν κρουστά παιδαγωγικά όργανα

• δημιουργούν απλές μουσικές κατασκευές

• δίνονται ερεθίσματα και διαπιστώνονται οι ιδιαίτερες μουσικές

   κλίσεις και δεξιότητες του κάθε παιδιού

• έρχονται σε ζωντανή επαφή με τα όργανα και τους μουσικούς,

   σχηματίζοντας έτσι προσωπική άποψη και προτίμηση για το

   όργανο που θα επιλέξουν για εκμάθηση

Tμήμα ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ  (3 έως 5 & 5 έως 8 ετών)

Μουσική δημιουργία – Παιδικές ορχήστρες

Απευθύνεται σε παιδιά  πρώτων τάξεων  δημοτικού, που έχουν επιλέξει και θα κάνουν παράλληλα κάποιο μουσικό όργανο.

Με μία ώρα επί πλέον του ειδικού μαθήματος (όργανο),στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους, τα παιδιά :

• εξοικειώνονται με τρόπο ανάγλυφο με τα μουσικά σύμβολα

• χρησιμοποιούν κρουστά παιδαγωγικά όργανα

• ενεργοποιούν θεατρο-κινητικά όλο τους το κορμί και

   κυρίως τη φωνή τους

• αναπτύσσουν την προσωπική έκφραση και τη φαντασία τους

• ενορχηστρώνουν και τραγουδούν τα τραγούδια τους

• δημιουργούν παιδικές ορχήστρες

Εγγραφή στο Ωδείο
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound